Isus așteptat la Ierusalim – Floriile

„Paştele Iudeilor erau aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşte ca să se curăţească. Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu:” Ce credeţi? N-are să vină la praznic ?” Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că dacă va şti cineva unde […]

error: Content is protected !!