Psalmul 22

Psalm profetic al lui David despre Isus Cel Răstignit

Către Mai Marele cântăreților,

 

Dumnezeul Meu, o, Doamne, pentru ce M-ai părăsit,

pentru ce M-ai părăsit ?

Şi de ce Te depărtezi Tu, făr-ca plânsul să-Mi asculţi?

Ziua-ntreagă strig spre Tine şi Tu nu M-ai auzit,

strig şi noaptea, şi n-am pace de vrăjmaşii Mei cei mulţi,

de vrăjmaşii Mei cei mulţi…

Totuşi Tu eşti Cel Sfânt Doamne, Tu în slavă locuieşti,

Tu în slavă locuieşti.

Toţi părinţii noştri-n Tine se-ncredeau şi-i izbăveai.

Când strigau spre Tine, îi scăpai că mare eşti,

când se încredeau în Tine, de ruşine nu-i lăsai,

de ruşine nu-i lăsai…

Dar eu nu sunt om, ci vierme de ocară şi dispreţ,

tuturora de dispreţ.

Toţi cei ce Mă văd, de Mine îşi bat joc, clătesc din cap,

şi zic: ”S-a-ncrezut în Domnul ! De-ar avea la Domnul preţ,

mântuirea să-I dea Domnul de-acei care groapa-I sap,

de acei ce groapa-I sap.”

Tu M-ai scos din sânul mamei, şi M-ai pus la adăpost,

de-orice griji la adăpost.

Sunt de mic sub sfânta-Ţi pază, de-atunci Tu Mi-eşti Dumnezeu,

nu Te depărta de Mine, c-ajutor mereu Mi-ai fost,

că s-apropie necazul şi nu-i nime-n jurul Meu,

nime-n ajutorul meu.

O mulțime Mă-mpresoară, tauri mulți Mă înconjor,

niște tauri Mă-nconjor.

Cască gurile-mpotrivă-Mi ca și leu-nfuriat,

sunt ca apa ce se scurge, toate oasele Mă dor,

Mi-este inima ca ceara, se topește necurmat,

se topește necurmat!

Mă usuc ca lutul vara, limba-n gură-Mi s-a lipit,

s-a uscat și s-a lipit,

M-ai adus în țărna morții,

sunt de câini înconjurat,

Mă-conjor nelegiuiții, M-au străpuns, M-au pironit

și în mâini și în picioare …

Oasele Mi-au numărat, Mi se văd la numărat,

ci pândesc, privesc la Mine,

Mi-mpart hainele-ntre ei … Mi-mpart hainele-ntre ei,

și trag sorți pe-a mea cămașă, care să Mi-o ia întâi.

Dar, Tu, Doamne fii cu Mine, sub tăria-Ți să Mă iei,

vin degrabă și Mi-ajută și cu Mine să rămâi,

o, rămâi, rămâi, rămâi! …

Scapă-Mi sufletu-Mi din săbii și viața de câinii răi,

de-acești câini turbați și răi.

Scapă-Mă din corn de bivoli și din gură de la lei.

Căci puterea Ta voi spune-o adunării printre-ai Tăi,

și vesti-voi al Tău Nume pururea-ntre frații Mei,

Doamne, printre frații Mei!

Cei ce-aveți de Domnul frică, lăudați-L și-L slăviți,

lăudați-L și-L slăviți ! …

Voi, sămânța lui Israel și-a lui Iacov, pe vecii!

Căci El nu disprețuiește nicicând pe nenorociți,

nu se-ascunde, ci le-ascultă strigătele lor pustii,

când sunt singuri și pustii.

În mulțimea adunării, Tu vei fi cântarea Mea,

Doamne, tu cântarea Mea,

și-mplini-voi juruința printre cei ce Te-or iubi,

cei săraci de-ajuns mânca-vor și cu toți s-or sătura.

Câți pe Dumnezeu Îl cautăveșnic se vor veseli,

veșnic se vor veseli …

Toate marginile lumii, cu aminte vor veni,

către Dommnul vor veni.

A popoarelor familii vor cădea-naintea Ta.

Căci a Lui e-mpărăția, peste tot va stăpâni.

Toți cei mari din lumea-ntreagă înainte-I vor cădea,

să se-nchine vor cădea …

Și-o sămânță dintre oameni Lui Îi vor sluji cu dor,

cu un sfânt și mare dor,

și se va vorbi de Domnul tuturor câți vor mai fi.

Iar aceștia vesti-vor la un nesfârșit popor,

la toți câți se vor mai naște despre El se va vorbi,

despre El se va vorbi! …

Versificare Traian Dorz

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!