Oameni și Mărturii

TEZAUR Oastea Domnului

Fratele Ioan Marini

Poezii

Când mulţi sunt azi necredincioşii

                 şi leapădă Cuvântul,

                 tu hotărât fii şi mai mult

                 a ţine Legământul.

 

     

                  ISUS,ISUS să fie Ţinta ta,

                  cu ochii sus la răsplătirea Sa,

                  napoi tu să nu dai nicicând,

                  fii treaz şi luptă biruind!

 

                 Când unii s-au lăsat cuprinşi

                 de somn şi nepăsare,

                 tu priveghează,îndoind

                 a Dragostei lucrare.

           

                 Când mulţi din nou spre lume iar

                 întorc a lor privire,

                 privirea ţintă şi mai mult,

                 tu ai spre Răsplătire!

 

                 Când unii au uitat de mult

                 Cuvântul Cărţii Sfinte,

                 tu cercetează-L mai adânc ,

                 iubindu-L mai fierbinte.

 

                 Când unii uită-a se ruga

                 şi uită de-Adunare,

                 tu le iubeşte mai cu foc,

                 ai râvnă şi mai mare.

 

                 Veghează,roagă-te mereu,

                 lucrează cu-nfocare,

                 fii credincios pân-la sfârşit,

                 Răsplata fi-va mare!

                                   Ioan Marini

Coboară Doamne pacea,
Şi harul Tău divin,
Căci plină este lumea,
De ură şi venin.

Suntem sătui de rele
De-atâtea războirii
O,dă-ne Duhul păcii
Şi-al bunei învoiri.

Ne-am săturat Isuse
Şi am ajuns de plâns
Coboară-ţi îndurarea,
Am rătăcit de-ajuns.

Să ne întoarcem paşii
Spre bunul Dumnezeu
Ce iertător ne-aşteaptă
Chemându-ne mereu.

Întinde mâna frate,
Să mergem la Isus
Şi pacea,îndurare
Primi-vom îndeajuns.

Isus e Domnul păcii
Şi prin Golgota Sa
Iertarea,fericirea
Şi pacea vom afla.

Doamne, Tu mă vezi, ştii necazul meu

căci toate le vede Preasfânt Ochiul Tău

spre Tine scăpare caut eu acum

scut şi mântuire pe-al vieţii drum.

Plecă-Ţi peste mine Ochiul Tău preablând

şi urechea Doamne, când mă rog plângând,

mângâie-mi necazul şi durerea grea,

peste-a mele chinuri lasă-Ţi pacea Ta.

Toarnă-mi peste rane untdelemnul sfânt,

fă cu bucurie iarăşi să Te cânt,

şi ferit de rele toată viaţa mea

s-o petrec cu Tine după voia Ta.

Chiar pe căi spinoase, crucea Lui purtând,

E atât de bine lângă blândul Miel
Şi-i aşa de dulce viaţa lângă El.

Lângă El e raiul chiar pe-acest pământ
Şi-n cea mai mare suferinţă-eu cânt.

În necazuri grele El îmi dă puteri
Ca să trec cu bine prin orice dureri.

În al vieţii zbucium, îmi dă pacea Lui
Grijiile-mi întruna toate Lui le spui…

Pentru orice lucru, sfatul Lui îl cer,
Şi în nici o cale nu mă simt stinger.

Vreau întreaga viaţă să-L urmez supus,
E atât de dulce viaţa cu Isus!

După El voi merge, pururea cântând
Chiar pe căi spinoase, crucea Lui purtând.

de Ioan Marini

Era-n amurg de seară când soarele-a apus
iar peste suflete plutea chemarea lui Isus:
Veniţi, veniţi la Mine, voi toţi cei asupriţi,
cei bolnavi şi cei singuri, cei trişti şi chinuiţi !

Primiţi cu bucurie Cuvântul sfinţitor,
căci sarcina Mea-i dulce şi jugul Meu uşor,
Eu pentru toţi o moarte pe Cruce am răbdat,
ca voi s-aveţi Viaţa prin sângele-Mi vărsat.

Atunci simţeam cum inimi trudite se-ncălzeau,
atrase de Iubire spre ceruri se-nălţau,
şi biruind pământul cu sufletul desprins
se contopeau cu Cerul înalt şi necuprins.

O, fii slăvit Isuse că Cerul ne-ai deschis,
şi Crucea Ta ne nalţă din nou pe-un paradis
fă să-nţelegem Glasul şi taina sfintei Cruci,
ca să primim iertarea ce Tu prin ea ne-aduci.

Un cuvânt testamentar al Fr. I. Marini. E ultima lui poezie, inainte de moarte.

Nu fi un steag  arătător de vânt,
şi nu primi uşor orice cuvânt.
Rămâi statornic până la sfârşit
în ceea ce Domnul ştii c-a poruncit.

Nu fi ca plopul ce tremură la orice adiere,
când vrea ispita inima şi cugetul ţi-l cere.
Ori  când  vreun vântişor de prigonire bate,
tu ţine Spada de-ncercare şi răzbate !

Căci numai peştii morţi sunt duşi în jos de ape,
tu fii ca un Stejar ce neclintit rămâne.
Adevarat!     E greu sa te lipseşti de toate,
să-nfrunţi furtuni , dureri şi frământări de moarte.

Dar ştiu că-Mpărăţia nu unor pierdevară
se va da…  ei vor fi daţi afară…
Tu fii ca Stânca în valuri neclintit,
ca Muntele Statornic   şi-n veci Nebiruit !

Amin !

Doamne ,câtă fericire
Câtă dragoste,iubire
Pentru cine stă mereu
Alipit la Sânul tău!

Cât de bine mă simţesc
Lângă Tine când trăiesc
Sunt în totul mulţumit
Vesel,bine,fericit.

Alceva eu nu doresc
De-oi muri sau de trăiesc
Decât să rămân mereu
Alipit la Sânul Tău.

O, ce dulce-i Domnul Sfânt

şi în Cer, şi pe pământ

şi e de-ndurare plin;

toate de la El ne vin!

 

Dar oamenii pe pământ

Îl hulesc pe Tatăl Sfânt,

fraţi pe fraţi s-au înşelat,

lumea-i plină de păcat.

 

Dar e lucru potrivit

să fii un ostaş iubit,

râvnitor şi credincios

luptător al lui Hristos.

 

Intră, frate, fericit

în Oastea ce s-a pornit,

căci e Oastea Domnului,

mântuirea orişicui!

 

Toţi creştinii s-o primim

şi la luptă să pornim

lângă steagul luminos:

Crucea Domnului Hristos!

 

O, ce dulce-i Domnul Sfânt

şi în Cer, şi pe pământ,

veniţi toţi şi veţi afla

dulce mântuirea Sa!

 

Ioan Marini

Ostenit de alergare şi de zbuciumul cel greu
Vei afla adată odihnă lângă bunul Dumnezeu.

După suferinţe grele,după rane şi dureri,
Cât de dulci vor fi odată veşnicele mângăieri!

După lacimi şi-ntristare răsări-va-n drumul tău
Primăvara lângă Domnul,fericirea-n harul Său.

După zbuciumul şi truda ce-ai avut aici de dus
Te vei bucura odată pe vecie cu Isus.

Frate,nu urî durerea,nu cârti necazul tău,
Căci prin ele cu răbdare ai să să-ajungi la
Dumnezeu.

Cu-al Tău sfânt sânge rece, vina mi-ai spălat,
În al Tău sfânt sânge, pacea am aflat.

Cugetul acuma mi-este liniştit;
Tu mi-ai dat odihnă, Tu m-ai fericit.

Pacea Ta, Isuse, e un sfânt izvor,
Tu mi-o dai într-una, scump Mântuitor.

Chiar de mă răneşte, la călcâi, cel rău,
Sufletu-mi găseşte pace-n harul Tău.

Bucurii mari, haruri, Tu îmi dăruieşti,
Prin a Tale daruri, spui cât de bun eşti.

Greul şi-ncercarea de la Tine vin,
Tu-mi sfinţeşti cărarea, chiar dacă suspin.

Pacea Ta, Isuse, e tăria mea.
Pacea mea, Isuse, e-n iubirea Ta.

Harul Tău mi-a dat-o, Harul Tău bogat
Care din Golgota curge ne-ncetat.

Sunat-a ceasul izbăvirii
din moarte şi păcat,
prin crucea mântuirii,
azi Tatăl ne-a iertat.

Sunat-a ceasul izbăvirii
de sub robia lui Satan,
prin Cel ce Sus S-a răstignit,
noi azi ne-am mântuit.

Sunat-a ceasul izbăvirii
de sub străinul jug,
prin Cel ce moartea a răbdat,
noi azi ne-am liberat.

Sunat-a ceasul împăcării
cu Tatăl Cel Ceresc,
Iisus, ca Rege al iertării,
a ridicat blestemul strămoşesc.

Pe Crucea Sa El ne-a împăcat
cu Cel de Sus Părinte
şi Tatăl ne-a iertat,
slăvit să fii, o, Doamne Sfinte.

Veniţi la El, căci azi ne cheamă,
o, nu mai aşteptaţi,
păcatul fie cât de mare,
de El sunteţi iertaţi.

Veniţi, veniţi, fiţi fii ai izbăvirii,
porniţi acum pe drumul mântuirii,
putere, har cereţi de Sus,
intraţi chiar azi în Oastea lui Iisus.

Ajunga veacurile multe
In care fost-am despartiti!
Azi glasul lui Isus ne cheama:
Crestini, de ce nu va uniti?

Prea mult in uri si vrajmasie
In cete fost-am despartiti,
– Sa ne trezim: e ceasul ultim,
Sa ne iubim, sa fim uniti!

Lasati de-acuma vrajmasia;
Mandria, ura lepadati:
Urmati de-acum porunca sfanta:
Iubiti-va caci sunteti frati!

Caci Adevarul este Unul
Cum Unul este si Hristos.
De ce noi, despartiti in cete,
Sa ne luptam fara folos?

Veniti crestini de pretutindeni,
Sa ne unim intru Hristos!
In jurul Crucii Sale sfinte
Ne cheama glasul Lui duios:

Veniti, copiii Mei la Mine
Si va-nfratiti in Jertfa Mea!
Eu pentru voi Mi-am dat viata
Si-am fost jertfit la Golgota.

Veniti sa implinim dorinta
Ce-a aratat-o Domnul Sfant
In rugaciunea catre Tatal
Ce ne-a lasat-o legamant!

Veniti, crestini din lumea larga,
Din Rasarit si din Apus!
Iubirea Golgotei ne cheama
Sa ne unim întru Isus.

Caci vine in curand Stapanul
Sa-Si cerceteze-al Sau popor.
Fiti gata sa-I iesiti `nainte
Cantandu-I slava toti, in cor!

Lasati in laturi tot ce poate
Sa va mai tina despartiti
Si sa ramana doar iubirea
In care toti sa va uniti!

Veniti, crestini de pretutindeni
Din orice neam si-orice popor,
Si sa ramana doar iubirea
In care toti sa va uniti!

Veniti, crestini de pretutindeni
Din orice neam si-orice popor,
Sa fim pe veci uniti in Domnul,
Sa fim o turma si un Pastor!

Meditații

Marching in the Lord’s Army

Edwin Woodruff Tait editor at Christian History www.christianhistoryinstitute.org/magazine/article/marching-in-the-lords-army/ SOMETIME IN THE 1910s, Iosif Trifa, the Orthodox

Read MORE

Army of the Lord- Wikipedia

from Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Army_of_the_Lord The Army of the Lord (romanian: Oastea Domnului), also known as The Lord’s

Read MORE
error: Content is protected !!