Nu a trecut vremea idolilor

Lumea spune că a trecut vremea idolilor,că ’’azi nu mai trăim pe vremea închinării la idoli’’însă viaţa şi traiul oamenilor văzute în lumina Bibliei,arată tocmai contrariul.

E adevărat că lumea nu se mai închină la Baali ciopliţi din piatră sau turnaţi în aramă,are însă alţi idoli cărora le spune ’’obiceiuri’’ ‚’’datini’’ ‚’’distracţii’’ ‚’’sport’’ ‚’’plăceri nevinovate’’etc.

Lumea şi creştinătatea de nume de azi îşi poartă idolii în inimă (Ezechiel) şi le slujeşte cu mare plăcere.

Oare nu este alcoolul un idol la care se închină milioane de oameni ce au apucat patima beţiei ? Sau tutunul , banii , luxul , jocurile , desfătările , cărţile de joc , politica de partid , lăcomia de avere , nu sunt tot atâţia idoli la care se închină omenirea şi creştinătatea de astăzi ? ’’Căci ştiţi bine că nici un curvar,nici un stricat,nici un lacom de avere,care este un inchinător la idoli,n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu’’.(Efeseni 5.5)

O , nu , nu ! Vremea idolilor nu a trecut,numai numele idolilor s-a schimbat ; închinarea însă a rămas.

Cuvântul lui Dumnezeu spune hotărât : dansul este închinare la idoli !  ’’Să nu fiţi închinători la idoli,ca unii dintre ei,după cum este scris:Poporul a şezut să mănânce şi să bea;şi s-au sculat să joace.’’ 1.Corinteni 10.7.Deci nu puteţi juca.Dar creştinul de astăzi răspunde:ba putem!

Biblia spune: ’’Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor,nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor.’’1.Corinteni 10.21.’’Nu puteţi fi prieteni şi cu lumea şi cu Dumnezeu.’’(Iacov 4.4.)

Dar creştinul de astăzi strigă : ba putem…şi se închină la idoli ; iar celor ce nu se închină le zice:’’rătăciţi’’,’’comunişti’’,’’ încăpăţânaţi’’ etc.  Sărmană creştinătate…

Oare când vei înţelege cuvântul care spune hotărât – şi-ţi sună ţie nu altora:  ’’Să nu fiţi închinători la idoli,ca unii dintre ei,după cum este scris:Poporul a şezut să mănânce şi să bea;şi s-au sculat să joace.’’ 1.Corinteni 10.7.

Cât despre noi care vrem să fim tineretul Domnului , o spunem hotărât : Tineretul Domnului nu se închină la idoli.

Noi vrem să –I slujim numai Domnului şi vrem s-ascultăm pân la sfârşit de porunca: ’’Preaiubiţii mei,fugiţi de închinarea la idoli.’’de la 1.Corinteni.10.14 şi de ce ne învaţă apostolul Ioan în 1.Ioan5.21 ’’Copilaşilor,păziţi-vă de idoli.’’

De aceea preaiubiţii mei,fugiţi de închinarea la idoli.

Copilaşilor,păziţi-vă de idoli. Amin.

Ioan Marini – Isus Biruitorul , 1937


 

Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii

 

Traian Dorz

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!