Un cuvânt de cercetare pentru cititorul neîntors la Dumnezeu

Ioan Marini

Iubite cititorule, ca să poţi intra în Cer, trebuie să te naşti din nou!

Acolo nu pot intra de cât cei spălaţi şi înnoiţi prin sângele Jertfei Domnului Isus şi prin Duhul Sfânt.

(Apocalipsa 22, 14). 

Domnul Isus a spus: “Trebuie să vă naşteţi din nou!”

(Ioan 3.7).

Adevărata pace, siguranţa şi nădejdea se întemeiază pe sângele Domnului Isus şi pe încredinţarea ce ne-o dă Duhul Sfânt, pe împlinirea poruncilor Lui – şi nu pe altceva.

 

Mulţi oameni care trăiesc o viaţă liniştită, dar n-au în inimile lor decât o pace înşelătoare. Această pace se datorează uneori orbirii şi nepăsării. În această stare, omul nu vede – sau nu vrea să vadă adevărul– primejdia ce-l ameninţă din pricina păcatului.

Alteori, această pace înşelătoare se întemeiează pe o părere superficial greşită, foarte răspândită. În această stare, omul nu-L tăgăduieşte pe Dumnezeu, dar, necunoscându-L cum se cuvine, gândeşte despre El și voia Lui într-un fel care îi dă o linişte înşelătoare.

După cum mărturisea Apostolul Pavel: “Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult …

Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu.

Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință.”  Filipeni 3. 4 7-9

Într-adevăr, după părerea multora, Bunul Dumnezeu e mulţumit de oameni pentru că și oamenii sunt mulțumiți de ei înșiși aşa cum sunt: toţi aceia care n-au crimă pe cugetul lor pot să fie liniştiţi-  ce pace înşelătoare!

Pacea unor astfel de oameni se întemeiază pe neprihănirea pe care şi-o dau ei înşişi, pe mulţumirea de sine însuşi. Judecata lor este foarte simplă: dacă ei sunt mulţimiţi, de ce n-ar fi şi Dumnezeu?! …

O astfel de pace este însă o pace înşelătoare. De aceea, cititorule, dacă ai o astfel de pace, e vremea să te trezeşti! Scutură uşurătatea şi schimbă-ţi gândurile copilăreşti despre Dumnezeu; nu te mai înşela cu mulţumirea de tine însuţi, datorită orbiei în care te afli!
Priveşte la Dumnezeu, Care L-a dat Jertfă pe Domnul Hristos, pentru păcatele noastre.

Crede şi încrede-te în El, primeşte-L ca Mântuitor al tău şi vei avea adevărata Pace. Astfel, prin harul Său, vei putea fi schimbat într-o făptură nouă şi te vei bucura de ceea ce ai în Hristos: iertarea, Pacea şi moştenirea vieţii veşnice.

“Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți.”

Romani 5. 1-6.

Ioan Marini  „Gânduri creştine”


Astazi vin din nou la Tine

 

 

După-o lungă pribegie prin pustie şi păcat,

astăzi stau din nou, Isuse, jos sub Cruce-ngenuncheat.

 

O, Te rog să-mi ierţi păcatul şi să-mi ştergi trecutul meu,

şi să mă împaci, Isuse, iar cu Bunul Dumnezeu!

 

Mulţumesc iertării Tale că din nou m-a ridicat,

prin spălarea Jertfei Tale, din pierzare şi păcat.

 

Ţine-mi inima mai trează, sufletul mai veghetor,

ca să nu mai cad vreodată, Scumpul meu Mântuitor!

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!