Unitate, Rugăciune şi Veghere

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toti.

(Efeseni 4:6)

“Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi (prin naşterea lor din Duhul şi Cuvântul Tău), pentru ca lumea să creadă ca Tu M-ai trimis.”

(Ioan 17:21)

“Acum, făgăduinţele au fost făcute “lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: “şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: “şi seminţei tale”, adică Hristos.”

(Galateni 3:16)

“Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.

(1Corinteni 6:17)

“Noi toţi, în Adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

(1Corinteni 12:13)

“Este un singur trup, un singur Duh, dupa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.”

(Efeseni 4:4)

,,De aceea, chiar dacă faceţi parte din familii despărţite, din diferite partide din adunarea Domnului, căutaţi să vă însuşiţi felul cel înalt duhovnicesc al Lucrării.

Şi treceţi peste prăpastia pe care au creat-o între voi părinţii voştri şi uniţi-vă în Dragoste, în unitatea Duhului Sfânt şi a specificului acestei Lucrări, cu toti ceilalţi fraţi, cu Lucrarea.

Vedeţi la ce rău duc dezbinările între fraţi? Şi acest rău se continuă în rândul familiilor care se întemeiază din aceste două partide cu influenţe rele.

Voi, care cunoaşteţi Dragostea lui Dumnezeu şi frumuseţea părtăşiei frăţeşti, treceţi cu cât puteţi peste nivelul acestor părinţi. Cu iertare, cu răbdare, cu înţelegere, cu tot ce puteti. Dar nu continuaţi lupta lor de partidă! Ci uniţi-vă cu Duhul Sfânt al Lucrării şi cu unitatea Cuvântului şi a specificului acestei Lucrări sfinte …”

Traian Dorz. “Cuvinte la Sărbatorile Literare” pagina 294

 

“Adunarea este Templul şi Biserica lui Dumnezeu, spune Biblia.

“Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.”

(1 Corinteni 3,16-17).

Şi dacă cineva nimiceşte un astfel de templu al lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu.

Cine crează probleme familiei lui Dumnezeu, acela să se aştepte să-i creeze şi Dumnezeu lui probleme.

Tulbură cineva o lucrare a lui Dumnezeu, strică cineva o adunare, provoacă cineva o diversiune între copii Domnului? Acela să se aştepte la pedeapsa Lui nu numai peste el, ci şi peste copii şi familia sa!

Deschideţi-vă ochii bine şi priviţi în urmă şi vedeţi ce s-a ales nu numai de viaţa şi de lucrarea celor care au creat probleme Lucrării lui Dumnezeu – ci îngroziţi-vă ce au ajuns chiar şi copii lor. Şi luaţi exemplu. Nu-L provocaţi pe Dumnezeu, căci este scris,,Grozav lucru este să cazi în Mâinile Lui.

“Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.

Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.

Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări Sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?

 Căci ştim cine este Cel ce a zis: “A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: “Domnul va judeca pe poporul Său.”

Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu! “

Evrei 10,26-31.

Traian Dorz “Semanaţi Cuvântul Sfânt” pagina19


 

NOI AVEM TOŢI UN DOMN ÎMPREUNĂ

 

 

Noi avem toţi un Domn împreună,
şi-ntre noi toţi, prin El, suntem fraţi,
la un lanţ, la un jug şi-o cunună,
pentru El, ca şi El destinaţi.

Noi avem un ogor īmpreună,
singuratici adesea lucrăm,
dar curând, fericiţi, roada bună
împreună o s-o adunăm.

Noi avem toţi o Ţintă-mpreună,
înspre ea necurmat să privim,
de e vânt, ori senin, ori furtună,
īntr- un gând pentru El să trăim.

Căci avem o chemare-mpreună
pentru care răspundem la fel,
pentru ea, fiecare să-şi pună
inima şi puterea din el.

Să luptăm totdeauna-mpreună,
tot ce facem să fie-ntr-un gānd,
fiecare cu drag se supună,
toţi un Duh şi-o simţire având.

Fiţi smeriţi şi fiţi blânzi împreună,
iertători şi-ntr-un Duh credincios,
împreună purtând lupta bună,
din iubire slujind lui Hristos.

Nu uitaţi, o, nicicānd, că-mpreună
între voi, prin Hristos, sunteţi fraţi,
pentru-o jertfă, şi-un jug, şi-o cunună
în aceeaşi Lucrare chemaţi !

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!