Trei întrebari către Dumnezeu

”Drept răspuns Isus le-a zis:”Oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?”

Marcu 12:24

Trei întrebari către Dumnezeu

”… tu, care vorbești împotriva Celui Atotputernic? Tu, care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns…?” – Iov 40:2

Evanghelistul Fritz Binde(1867-1921) istorisea din viața lui:

După terminarea uneia dintre conferințele de evanghelizare veni la mine un student și spuse pe un ton iritat:”Dacă ar exista un asemenea Dumnezeu, așa cum L-ați predicat dumneavoastră din Biblie și eu ar trebui să stau odată înaintea Lui, I-aș pune trei întrebări.” – “Care ar fi cele trei întrebări?” am întrebat eu. – “În primul rând” răspunse el, “L-aș întreba: De ce ai admis să mă nasc? În al doilea rând: De ce ai admis să fiu păcătos? În al treilea rând: De ce vrei să mă condamni din cauza păcatelor mele?”

Tânărul tremura de indignare. I-am răspuns: ”Nu vreți să auziți de la mine răspunsul Bibliei la cele trei întrebări ale dumneavoastră? Căci mă tem că atunci când va trebui să stați odată înaintea lui Dumnezeu, vă va pieri întrebatul. Dumnezeul cel viu va începe atunci să vă întrebe El pe dumneavoastră, și dintr-o mie de întrebări nu veți putea răspunde nici măcar la una. De aceea este mai bine să primiți de la mine răspunsul la întrebările dumneavoastră.”

“Puteți să răspundeți la întrebări?”replică el.

“Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre… Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare …  ne-a adus la Viață”

Efeseni 2:1,4,5

“Desigur”, am răspuns eu. ”Pe baza Bibliei pot să vă dau un răspuns demn de încredere.  Dumneavoastră întrebați de ce Dumnezeu a admis să vă nașteți. Răspunsul este: Dumnezeu a admis să vă nașteți, pentru ca să vă puteți naște încă o dată prin Duhul Sfânt, iar ca un copil al lui Dumnezeu născut din Fiul Său, Hristos Cuvântul, să aveți părtășie veșnică cu Tatăl dumneavoastră ceresc.

În al doilea rând vreți să-L întrebați pe Dumnezeu de ce a admis să deveniți păcătos. Dumnezeu nu a admis ca să fiți păcătos, ci prin dușmanul lui Dumnezeu păcatul a intrat în lume și a pătruns până la dumneavoastră. Dar Dumnezeu nu a împiedicat aceasta, căci altfel ar fi trebui să ne creeze ca niște marionete fără voință. El le-a dat strămoșilor noștri libertatea de a alege, și ne-o dă și nouă astăzi, și  tocmai prin aceasta El a onorat creatura Sa și a dovedit dreptatea și atotputerea Lui; pentru că un domnitor care constrânge nu ar fi dat nici o libertate de a alege.”

“Acum, dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus…”

Romani 8:1

Și în al treilea rând întrebați de ce Dumnezeu vrea să vă condamne din cauza păcatelor Dumneavoastră. Dumnezeu nu vrea să vă condamne deloc din cauza păcatelor dumneavoastră.

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.“

Ioan 3:16

Domnul Isus a fost judecat în locul nostru de Dumnezeu din cauza păcatului. Cum puteți să spuneți că Dumnezeu ar vrea să vă condamne din cauza păcatelor dumneavoastră? Dumnezeu nu vrea condamnarea dumneavoastră, ci salvarea dumneavoastră. El nu vrea să ajungeți în iad, ci vrea să vă ducă în cer. Dar dacă totuși veți ajunge cândva în pierzare, atunci nu v-a adus acolo Dumnezeu, ci numai voința dumneavoastră proprie, dușmană lui Dumnezeu, și anume necredința dumneavoastră arogantă. Dar Dumnezeu vrea să vă păzească de așa ceva.”

Această discuție a fost spre binecuvântare studentului. Aceasta a fost prilejul ca el să-și recunoască vina în fața lui Dumnezeu și să se îndrepte către Isus, Mântuitorul păcătoșilor.

Viața lui  a aparținut de atunci Domnului Isus.

O întrebare a Domnului Isus

“Isus S-a întors; și când i-a văzut că merg după El le-a zis: Ce căutați?… “

Ioan 1:38

Personalitatea Domnului Isus a avut în mod clar un impact profund asupra oamenilor din vremea Sa și din toate generațiile care au urmat.

Fără îndoială că oamenii au distins în Domnul Isus calități care i-au determinat să-L identifice în diverse moduri. El condamnase păcatul și fățărnicia asemenea lui Ioan Botezătorul, fără să facă compromisuri; era caracterizat de un curaj neclintit și neînfricat care le aducea oamenilor aminte de Ilie și demonstra compasiune ca Ieremia, profetul care a plans pentru poporul său.

Pe Mântuitorul totdeauna Îl interesau și Îl interesează și astăzi cei ce-L urmează. El și-a manifestat interesul întorcându-Se spre cei doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul ce doreu acum să-L urmeze întrebându-i: ”Ce căutați? “ El cunoștea, desigur, răspunsul lor la această întrebare, căci Domnul știe toate lucrurile. Dar Mântuitorul a dorit ca ei să-și exprime dorința în cuvintele proprii.

Fie ca întrebarea Domnului: “Ce căutați?“ să o privim toți ca fiind adresată fiecăruia dintre noi. Fiecare om este un căutător. Unii caută bogăție, alții caută înțelepciune, alții caută o religie, dar alții Îl caută pe Mântuitorul. Și aceasta, căutare și descoperire a Mântuitorului, aflarea și vestirea lui Isus cel răstignit, este cea mai înțeleaptă și binecuvântată căutare.

Ucenicii au găsit pe Mesia, care în traducere înseamnă Unsul lui Dumnezeu, Hristosul.

Putem mărturisi și noi că L-am găsit pe Hristos Mântuitorul nostru și al lumii și odată cu El dragostea, bucuria, pacea și viața veșnică?

Se vede în noi, în viața noastră că Isus Mântuitorul și Domnul nostru locuiește nu numai în Cer de-a dreapta Tatălui ci și aici pe pământul inimii noastre sfințite de sângele Lui, de Cuvântul Său prin Duhul Sfânt?

Locuiește El, lucrează El, domnește El, și se bucură pe tronul inimii noastre noi, pocăite și sfințite de El, prin El și pentru El?

Rodește Duhul Său Sfânt roadele binecuvântate de la Galateni 5:22 ?

“Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.”

Slăvit să fie Domnul Isus în inimile tuturor celor ce au aflat răspunsul dragostei Tatălui ceresc, al celor ce sunt în Hristos și-L urmează slujindu-I !

 


Rămâi cu noi Isus căci este seară

 

 

Rămâi cu noi Isus căci este seară

s-a-ntunecat al vieţii noastre cer,

dureri adânci acum ne-ncearcă iară,

rămâi cu noi Isus căci este seară,

e seara când nădejdi alese pier.

 

Rămâi cu noi Tărie Minunată

în seara încercărilor de-acum,

suntem prea slabi să nu cădem vreodată,

rămâi cu noi Tărie Minunată,

rămâi cu noi, opreşte-Te din drum.

 

Rămâi cu noi Adâncă Mângâiere

căci seara urii peste noi s-a pus,

să nu cârtim când trecem prin durere,

rămâi cu noi Adâncă Mângâiere,

răbdare sfântă să ne dai Isus.

 

Rămâi cu noi Adâncă Înţelepciune

în seara necunoaşterii din noi,

să ne lumini şi-n Adevăr ne pune,

rămâi cu noi Divină Înţelepciune,

e vremea rătăcirilor de-apoi.

 

Rămâi cu noi Iubire-n veci nestinsă

în jur când fărdelegi se înmulţesc,

Tu ne păstrează dragostea aprinsă,

rămâi cu noi Iubire-n veci nestinsă,

prin Tine a noastre inimi se sfinţesc.

 

Rămâi cu noi Lumina Veşniciei

căci seara plânsului ne-a copleşit,

adu-ne dimineaţa bucuriei,

rămâi cu noi Lumina Veşniciei,

când trecem prin pustiul nedorit.

 

Rămâi cu noi Eternă Sărbătoare

căci Tu ne eşti al vieţii noastre rai,

în noaptea-ntunecoasă ne eşti Soare,

rămâi cu noi Eternă Sărbătoare,

Odihna Mântuirii să ne dai.

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!