„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3, 2)

DESPRE LUPTA DUHOVNICEASCÃ A CELUI CREDINCIOS „Iată, pe ascuns, cu vicleşug, îi luptă Satana pe oameni, zice Sfântul Efrem Sirul, dar Hristos îi risipeşte toată bântuirea lui şi pe noi ne întăreşte pentru a-l birui pe dânsul. Lupta ta, frate, nu este aşa cum s-ar întâmpla, nici vrednică de râs. Ci toţi îngerii şi Însuşi […]

error: Content is protected !!