„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3, 2)

DESPRE LUPTA DUHOVNICEASCÃ A CELUI CREDINCIOS „Iată, pe ascuns, cu vicleşug, îi luptă Satana pe oameni, zice Sfântul Efrem Sirul, dar Hristos îi risipeşte toată bântuirea lui şi pe noi ne întăreşte pentru a-l birui pe dânsul. Lupta ta, frate, nu este aşa cum s-ar întâmpla, nici vrednică de râs. Ci toţi îngerii şi Însuşi […]

Satana îi provoacă pe oameni

DESPRE LUPTA DUHOVNICEASCÃ A CELUI CREDINCIOS „Iată, pe ascuns, cu vicleşug, îi luptă Satana pe oameni, zice Sfântul Efrem Sirul, dar Hristos îi risipeşte toată bântuirea lui şi pe noi ne întăreşte pentru a-l birui pe dânsul. Lupta ta, frate, nu este aşa cum s-ar întâmpla, nici vrednică de râs. Ci toţi îngerii şi Însuşi […]

Să-L avem pe El la cârma corăbiei şi totul va fi bine.

Am intrat într-un nou an. Cum a fi şi ce vom petrece în noul an nu putem şti. Toate semnele arată însă că nu vom fi scutiţi de furtună. Cine este înţelept nu aşteaptă până vine strâmtorarea, ci din bună vreme îşi caută un adăpost bun şi sigur. Cine călătoreşte pe mare caută să se […]

Păcatul – o prietenie pierzătoare

Nu te juca şi nu glumi cu păcatul, căci te va costa viaţa. Câţi nu păţesc ca acel îmblânzitor de şerpi dintr-un circ, care crescuse încă de mic şi îmblânzise un mare şarpe, cu care da reprezentaţii înaintea publicului. De vreo 25 de ani se înfăţişa mereu înaintea celor ce veneau la circ. Sub privirea […]