O mare bucurie pentru aflarea unei Cărţi

2 Împăraţi 22:20-25

Preot Iosif Trifa

”Şi tot poporul a intrat în legământ” pentru păzirea celor scrise în Cartea aceasta
Acesta este şi Legământul Oastei Domnului

În Biblie nu ni se spune numai despre un fiu pierdut şi aflat, ci şi despre o Carte ce se pierduse şi s-a aflat.

Pe timpul regelui Iosia se pierduse Cartea Legii, Cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a pierdut anume nu ni se spune. Ni se spune numai atât, că preotul Hilchia a găsit Cartea Legii în ”Casa Domnului” pierdută în lada cu bani.(n.e: oare nu aşa se întâmplă chiar şi astăzi, când Cuvântul lui Dumnezeu s-a pierdut pentru mulţi, în multe locuri, este acoperit de strălucirea banilor, sau de alte lucruri strălucitoare considerate foarte importante, cum ar fi datinile şi obiceiurile noastre).

Se făcuse un fel de bilanţ, o socoteală generală cu banii din lada bisericii, şi la fundul lăzii, acoperită de bani şi protocoale, a fost aflată Cartea Legii, Cuvântul lui Dumnezeu.

S-a făcut atunci o mare bucurie pentru această aflare, a fost înştiinţat împăratul şi în faţa lui s-a citit Cartea Legii. ”Şi când a auzit împăratul cuvintele din Cartea Legii, şi-a sfâşiat hainele şi se întreba îngrozit despre ”mânia Domnului”,…pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele Cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.”                                                                 2 Împăraţi 22:8-13.

 ”Atunci împăratul Iosia a strâns la el toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului, apoi s-a suit la Casa Domnului, preoţii, proorocii şi tot poporul,de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Legământului pe care o găsiseră în Casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul său împărătesc şi a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile, învăţăturile şi legile Lui din toată inima şi din tot sufletul, ca să împlinească astfel cuvintele Legământului acestuia, scrise în Cartea aceasta.

Şi tot poporul a intrat în legământ.”

2 Împăraţi 23:1-3.

Mie îmi place atât de mult această întâmplare din Biblie, căci văd în ea o parte din istoria Oastei Domnului şi din istoria poporului meu.

Şi poporul meu pierduse Cartea Legii, pierduse Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv nu o pierduse, ci nu a fost ajutat să o afle. Veacuri întregi poporul nostru a fost un popor fără Cartea Legii, fără Cartea lui Dumnezeu, fără Biblie.

Şi când din îndurarea lui Dumnezeu, noi ostaşii Domnului am aflat această Carte, mare ne-a fost bucuria. Mare bucurie s-a făcut în toată ţara.

Dar şi mare durere. Căci citind noi cu luare aminte această Carte, văzut-am cât de departe a stat viaţa noastră şi viaţa părinţilor noştri de calea Domnului, de Calea Vieţii. Cartea ”cea aflată” a aruncat asupra noastră o lumină mare, şi în lumina aceasta văzut-am deodată cât de departe sunt căile noastre de Calea Vieţii. Şi ne-am întristat şi am plâns pentru că „nici noi, nici părinţii noştri n-am ascultat de cuvintele Cărţii acesteia şi n-am împlinit tot ce ne este poruncit în ea.”

Sub durerea aceasta, ne-am strâns şi noi, preoţi şi popor, într-o mare frăţie, într-o mare Ostăşie şi am început să citim din Cartea ”cea aflată”. Şi plângând am citit toată ”Cartea Legii”.

Şi ne-am sculat cu toţii, preoţi şi popor, şi am făcut Legământ înaintea Domnului, îndatorându-ne să urmăm pe Domnul şi să păzim poruncile, învăţăturile şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul nostru, ca să se împlinească astfel cuvintele Legământului acestuia, scrise în Cartea acesta.

”Şi tot poporul a intrat în Legământ.”

Adevărat este că n-a intrat încă întreg poporul în acest legământ. Şi nu va intra niciodată pentru că Domnul Isus a avut totdeauna ”turma cea mică”. Dar totuşi ”un popor întreg” de peste 100.000 de suflete, se bucură astăzi de aflarea acestei Cărţi şi au pus Legământ să ţină tot ce este scris în ea.

Fraţii mei, să nu uităm! Legământul nostruLegământul Oastei, este Legământul aflării Bibliei. Este şi Legământul nostru cel sfânt că vom păzi din tot sufletul şi din toată inima noastră toate cele scrise în Cartea lui Dumnezeu.

Căci Bunul Dumnezeu n-a trimis Cartea aceasta să stea pierdută, ci să fie ”aflată” de orice suflet care caută Mântuirea. Şi nu numai să fie aflată, ci să fie şi citită. Şi nu numai să fie citită ci să fie şi împlinită şi trăită. Dumnezeu nu are o Carte ce trebuie numai citită, ci o Carte care trebuie şi trăită şi împlinită.

Domnul Isus să ne ajute ca văzând oamenii Cartea lui Dumnezeu în casa noastră, în mâna noastră, în viaţa noastră şi în purtările noastre, să ”afle” şi ei această Carte sfântă şi să facă Legământ pentru păzirea şi trăirea ei.

Este şi aceasta, una din biruinţele Oastei Domnului.

Slăvit să fie Domnul! A aflat şi poporul nostru ”Cartea Legii”, se pierduse tocmai…”în lada de bani”.

Ciudat lucru! Tocmai în lada de bani se pierduse Cuvântul lui Dumnezeu. El se pierde şi astăzi tot cam acolo: în alergările şi grijile bogăţiilor trecătoare. Găseşti şi azi jurnale de casă, protocoale, ”intrate” şi ”ieşite”, acolo unde ar trebui să găseşti ”Cartea Legii”, vestirea cea vie şi puternică a Cuvântului lui Dumnezeu.

Biblia, Cartea lui Dumnezeu, e acoperită şi azi de alergările, averile, şi grijile noastre cele trecătoare.

Dragă cititorule, poate şi pentru tine e pierdută ”Cartea Legii”. Caută şi tu pe acolo, pe undeva prin lada de bani, prin şura ta, prin negustoria ta, prin alergările şi grijile tale cele trecătoare.

Desigur pe acolo ai pierdut-o.

Dragă cititorule, eu te întreb: ”Cartea Legii”, Biblia, este pentru tine o carte „pierdută”, sau „aflată” ??

Fă-ţi tu singur socoteala !!

”Isus Biruitorul” Nr.4/19.01.1936 Preot Iosif Trifa


 

Luminat de adevar si iubire

 

 

Luminat de adevăr şi iubire

luminat de Preasfântul Cuvânt,

/ vreau Isuse cu-ntreaga-mi simţire,

vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ./

 

Dezlegat de-omenească părere

şi-alipit doar Sfântul Cuvânt,

/ vreau Isuse cu-ntreaga-mi putere,

vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ./

 

De-a minciunii turbată furie

eu m-ascund în Preasfântul Cuvânt,

/ căci Isus vreau întreg numai Ţie,

vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ./

 

Vreau aprins de iubirea Ta mare

vreau să nalţ al vieţii Cuvânt,

/ vreau să ard în Preasfânta-Ţi Lucrare,

vreau aşa să-Ţi slujesc pe pământ./

 

Până când Tu veni-vei Isuse

să-mplineşti tot ce-ai spus în Cuvânt,

/ în a Tale-adevăruri nespuse,

să trăiesc, să-Ţi slujesc pe pământ./

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!