Nu sta liniştit acolo unde e stăpân păcatul

 

Nu sta liniştit acolo unde e stăpân păcatul,
Căci acolo-nchis e dreptul – si e liber vinovatul;
Ci te roagă, stând acolo, a se-nstăpâni Lumina
Care răsplăteşte cinstea, care osândeste vina.

 

Nu sta liniştit acolo unde nu primesc mustrarea,
Cặci acolo vine grabnic haosul si lepădarea;
Ci te roagă, stând acolo, spre smerenia curată
Care-aduce pocăinţă şi-ndreptare-adevărată.

 

Nu sta liniştit acolo unde-i vorba prea uşoară,
Cặci acolo-i şi bârfirea care dragostea omoară;
Ci te roagă, stând acolo, spre evlavia cea sfântă
Care-aduce părtăşia, ce pe toţi binecuvântă.

 

Nu sta liniştit acolo unde-i prea mult râs şi glume,
Cặci de-acolo pleacặ Domnul şi-i un duh stricat din lume;
Ci te roagă, stând acolo, pentru cei cu-aceastặ stare,
Căci dacă nu-ntorc spre lacrimi merg cu toţii la pierzare.

 

Nu sta nici o clipă, unde nici un suflet nu se frânge,
Unde-i prea belşug şi cântec – căci acolo Duhul plânge;
Ci te roagă ca să vină cât mai grabnic suferinţa
Care poate-aprinde Duhul şi-nvia din nou Credinţa.

Traian Dorz

 

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!