De ce sunt nefericiţi tinerii?

Am întâlnit nu de mult pe un cunoscut tânăr cu care am stat de vorbă. Era mâhnit şi abătut. — M-am scârbit de viaţă, îmi spuse el. — Cum? Ce înseamă aceasta, îl întrebai. Altădată te vedeam mai vesel, mai bucuros… — Da, spuse el, şi-mi povesti cum era gata să se predea Domnului dar […]

Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi

Câţi nu întorc pe dos sfatul acesta ca să păcătuiască şi să nu se cutremure… Nechibzuinţa, lipsa de cugetare şi băgare de seamă trebuie să fie unul din motivele pentru care oamenii sunt atât de nebuni, încât dispreţuiesc pe Hristos şi resping cu ură harul ce li se oferă. Ah, de-ar tăcea odată patimile lor […]

Cine stă în credinţă,se pleacă în faţa lucrării Duhului Sfânt

Duhul Sfânt are de făcut o mare lucrare în cei răscumpăraţi prin sângele Mielului. Lucrarea Lui este să ne sfinţească tot mai mult (I Tes 5, 23), pentru ca să ajungem să fim în viaţa şi în purtarea noastră, aşa cum a fost Domnul Isus Hristos şi cum ar fi El, dacă ar fi în […]

Cine stă în credinţă urăşte păcatul

Cei ce stau în credinţă ştiu că păcatul este un lucru îngrozitor, o călcare în picioare a voii lui Dumnezeu, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ei se poartă cu păcatul ca păcat, deci ca ceva care-i înfioară şi nu-l socotesc ca o nimica sau numai ca o prostie, ci aşa cum şi este în adevăr: […]

Cine stă în credinţă umblă prin ea nu prin vedere sau simţire

O pildă, din care se poate vedea ce va să zică a umbla prin vedere şi a umbla prin credinţă, o avem cu Iacov şi cu Iosif. Iacov era un om care voia să umble cu Dumnezeu, numai dacă va vedea mâna lui Dumnezeu. El zice: ,,Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi […]

Cine stă în credinţă iubeşte pe Domnul

Pentru cel credincios, Domnul Isus Hristos nu este o fiinţă cu care nu ştie ce să facă şi al cărei rost în lume să nu-l înţeleagă. Domnul Isus nu este pentru el ceva de a doua mână, ci este Soarele în jurul căruia se mişcă şi se învârt gândurile lui, simţirea lui, voinţa lui, tot ce […]

Cine sta in credinta e plin de dorinta ca altii să fie mantuiti

Ioan Marini Adevăratul creştin este plin de dorinţa arzătoare de a slăvi pe Dumnezeul lui. Şi când este Dumnezeu slăvit? Când păcătoşii se întorc la El, se supun Lui şi primesc harul care este în Isus Hristos. Acest lucru îl ştie bine cel credincios, şi de aceea zi şi noapte arde în el un foc […]

Cine stă în credinţă are nădejdea mântuirii

Ioan Marini A avea nădejdea mântuirii înseamnă a avea deplina încredinţare că, prin Domnul Isus Hristos, ai fost primit de Tatăl. Cine-ţi dă această încredinţare? Duhul lui Dumnezeu Care adevereşte duhului nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu (Rom 8, 16). Această nădejde nu se întemeiază deci pe vorba vreunui om, nu se capătă prin […]

A cui este sărbătoarea aceasta?

Se împlinesc zece ani de când, prin mila lui Dumnezeu, un vânt de primăvară duhovnicească suflă cu putere mereu crescândă peste hotarele acestei ţări. Vântul Domnului a suflat cu putere prin Oastea Domnului şi a pus pe picioare o Oaste foarte mare. (Ezechel 37, 10). Astăzi avem în Biserică o mişcare de trezire la viaţă nouă, de putere şi […]

Cercetează-te singur

Ioan Marini Intrând cu Domnul Isus Hristos într-o strânsă legătură de iubire, credinciosul a intrat ca într-o grădină plină de mireasma florilor şi se bucură cu o bucurie negrăită şi strălucită. Ce are el în Domnul Isus, numai el ştie şi numai el preţuieşte. De aceea, duce o viaţă ascunsă în Dumnezeu, aşa de ascunsă […]