CÂNTĂRILE APOCALIPSEI – Traian Dorz

Ţie … ISUSE …

Preaiubitul inimii mele,  cântările întregii  iubiri din inima mea;

Ţie … Dorul dorurilor mele, nostalgia celui mai dulce Dor;

Ţie … scumpa şi veşnica mea dragoste, cântarile dragostei cele mai neprihănite şi mai fierbinţi …


 

…Şi Ţie …

 

Crin alb, neprihănit şi scump …

…cu care sufletul meu a cântat

şi cântă  împreună …

…Mulţumirea veşnică a celei mai

neprihănite şi mai scumpe dintre iubiri

 

Şi vouă …

…Suflete alese, vouă care iubiţi …

O,  numai vouă …

…Celor în care arde puternică, fierbinte, nemarginită …

Dragostea  Lui …

…Pentru că numai voi …

…le puteţi întelege …

Traian Dorz

 

 

 

ISUSE …

 

O, Isuse, cu umede priviri,

Ţi-aduc aici prinosul duioaselor iubiri …

În slove înşirate, pe firele de vers,

E plânsul şi cântarea şi dorul meu neşters .

 

E inima întreagă cu dragostea din ea

Deschisă, ca la-ntâia atingere a Ta.

În marea ei de flăcări sunt simţuri şi trăiri

Înalte ca durerea statornicei iubiri …

 

Şi jaru-acestor doruri o mistuie-n suspin,

De-aştept cu buze arse o şoaptă şi-un alin.

În lunga-nşiruire de versuri şi cântări

Suspină mistuirea aprinselor chemări …

 

Şi grămădit aleanul iubirii fără saţ

Din multa aşteptare a ochilor scăldaţi.

O iartă dacă-n carte,

Va fi vre-un gând nebun,

Că-n doru-aprins, adesea,

Eu n-am ştiut ce spun …

 

Şi n-am ştiut, adesea, cuvântul ce-l aleg,

Să-ncapă-n el iubirea şi focul meu întreg,

Să pot să-l spun în felul în care zace închis

În inima-mi de flăcări şi-n ochii mei de vis.

 

Iar dacă doru-acesta de Tine-o fi primit,

Ca mirul Magdalenei,

Tot dorul mi-e-mplinit.

Şi chiar de n-aş fi-n lume de nimeni înţeles

Când voi vedea că Mâna-Ţi

Podoabe a cules.

 

Şi-n umeda privire, fiorul lor ascuns

Voi şti c-a mea dorinţă Isuse mi-ai pătruns,

Că Tu ştii tot

Şi dorul şi plânsul tăinuit

Şi dragostea aprinsă din care au zămislit

 

Şi câte jertfe-n ele a trebuit să ţes

Şi mi-e de-ajuns, Isuse, că Tu m-ai înţeles ….

 

 

 ÎN AŞTEPTAREA  MIRELUI – 1943

 

 TE CHEM  

 

Cum zorii cheamă ziua

Şi-amurgul cheamă luna

Cum vulturul-nalţimea

Cum muntele furtuna

 

Aşa Te chem întruna

Să fiu al Tău Isuse

Al Tău pe totdeauna

 

În patime, în moarte

Şi-n viaţă să fim una

Precum îmi eşti Tu Capul

Să-Ţi fiu şi eu cununa …

 

În ochii mei aprinde

Din ochii Tăi – lumină

În vorba mea Tu pune

Vorbirea Ta divină

 

Fă-mi faţa-nseninată

Ca Faţa Ta senină.

Fă-mi paşii totdeauna

Cărarea Ta s-o ţină

Şi mâinele-mi cu lucru

În via Ta le-mbină

 

Dă-mi sufletului linişti

Şi gândului hodină

Precum în al Tău suflet

E linişte deplină

 

Fă-mi inima de pace

Ca Inima Ta plină

Dorinţă fără-astâmpăr

În dorul Tău mi-alină

Să fiu cu Tine Una

Ca ramul din tulpină.

 

Fiinţa mea Isuse

Cu-a Ta se contopească

Din moartea vieţii mele

Viaţa Ta să crească.

 

Şi slava care umple

Fiinţa Ta cerească.

Să-mi umple întregul suflet

Şi tot mai mult să crească.

 

S-ajungă toată viaţa

Pe veci să-mi stăpânească.

Toţi câţi or să mă vadă

Pe Tin’ să te privească

 

Toţi câţi mă vor cunoaşte,

Pe Tine  Te cunoască.

În glasul meu s-audă

Vorbirea Ta cerească.

 

Viaţa Ta în mine

Deplin să strălucească

Pân’ ce dorita clipă

Veni-va să unească.

 

Pe veci cu Tine-o viaţă

Ce-a stat să părăsească

De dragul Tău şi lumea

Şi slava pământească.

Căci mai presus de toate

 

A vrut să Te iubească.

 

 

CUNUNĂ-MĂ CU TINE

 

Isuse Mire Veşnic

Al slăvilor senine,

M-ai logodit cu Cerul,

Cunună-mă cu Tine.

 

Fă-mi zilele cu dorul

Şi dragostea Ta pline,

Ca vulturul cu stânca,

Cunună-mă cu Tine.

 

Şi-n dulcea-mbrăţişare

Tu tot mai strâns mă ţine

Ca iedera cu pomul,

Cunună-mă cu Tine.

 

Ca stelele cu bolta

Ca nopţile senine

Ca dragostea cu dorul

Cunună-mă cu Tine.

 

Să fiu al Tau Isuse

Cu tot ce am în mine

Al Tău pe totdeauna

Cunună-mă cu Tine.

 

 

NĂDEJDEA  MEA

 

Nădejdea mea preafericită

Prieten bun şi scump şi drag

Ce dulce-Ţi simt păşirea sfântă

Pe albul sufletului drag.

 

Ce limpede Ţi-aud bătaia

Duioase inime din sân

Când ostenit aplecu-mi capul

Pe pieptu-Ţi iubitor să-l ţin.

 

Ce darnic Doamne Tu mă saturi

Cu-azimi de mii de doruri când

Din lungi cutreierări din lume

La masa Ta mă-ntorc flămând.

 

Cu câtă grija-mi porţi Tu paşii

Prin spinii lumii să mă treci

Să nu mă-nşele iar vrăşmaşul

Pe-a ispitirii lui poteci.

 

O … scump şi bun şi drag Prieten

Din mii de versuri azi m-adun

Şi crinul cel mai alb, mireasma

Sub cruce-nlăcrimat Ţi-l pun.

 

 

DE  DORUL TĂU

 

De dorul Tău, Isus iubit

În dragostea Ta arse

Şi inima spre răsărit

Şi faţa ni-s întoarse.

 

Isus, Isus,

Şi Te-aşteptăm

Cum crinii aşteaptă rouă

Privind spre ceruri Te chemăm

Cu mâinile-amândouă.

 

Treci peste anii trecători

O, Mire drag şi vină

Ne du mai sus mai sus de nori

În Ţara de lumină.

 

În clipa când ni-i cununa

Cu-a slavei Tale Taine

Schimbaţi în chipul Tău ni-i da

A păcii albe haine.

 

Iar noi iubit şi scump Isus

Ţi-om duce-n braţe pline

Toţi crinii dorului nespus

Şi-ai dragostei de Tine.

 

Şi Ţi-i vom presăra în drum

Vrăjiţi pe veci de Tine

Precum iţi presărăm acum

A dragostei suspine.

 

Şi-n zorii fiecarei luni

Ţi-om pune la picioare

Din pomul albelor minuni

Pe cea mai albă floare.

 

Şi-Ţi vom cânta Isus iubit

De drag o veşnicie

Că Te-am chemat şi Te-am dorit

Cât nimenea nu ştie.

 

 

CU SUFLET ALB

 

Cu suflet alb de nevinovăţie

Înfioraţi de-atâtea frumuseţi

Vin tinerii ca să-Ţi aducă Ţie

Isuse zorii altei tinereţi.

 

Isus iubit ca roua-mbelşugată

Venim ca să-Ţi aducem Ţie-n dar

În orice piept o jertfă ne-nfricată

Şi-n orice sân un crin pe-al Tău altar.

 

Venim din văi de moarte şi ruine

Cu ochi scăldaţi în Haru-Ţi minunat

C-atâtea sfinte bucurii în Tine

Şi-atâta fericire am aflat.

 

Din toate cele patru părţi de lume

Suim spre Tine mii şi mii de mii

Având pe buze-acelaşi dulce Nume

Şi-n piept aceleaşi Sfinte bucurii.

 

Sub crucea Ta aducem fiecare

Potirul alb al crinilor din noi

Să-L umpli Tu cu sfântă-nflăcărare

Şi să ne-arunci în lupta Ta apoi.

 

Ne-om dărui deplin şi tuturora

Pământul pentru Cer să-L cucerim

Privind cu ochii-n lacrimi aurora

Cerescului dorit Ierusalim.

 

Vom suferi şi noapte şi urgie

Ştiind că în curând noi vom purta

Pe frunte-n fericita Veşnicie

Cununi de slăvi şi sărutarea Ta.

 

 

DORUL DORURILOR MELE

 

Dorul dorurilor mele

Strălucit şi sfânt şi ‘nalt

Toată dragostea mea suie

Către Ţărmul celălalt

 

Cum vrăjite-n dor de ţărmuri

Cheam-un val pe altul val

Mi se cheamă-a mele doruri

Către Ţărmul de cristal

 

Orice clipă îţi aduce

Alt nou dor acolo Sus

Unde inima-mi cu toată

Dragostea din ea mi-ai dus.

 

Alt nou dor… în orice clipă

Îţi aduce-n scumpu-Ţi prag

Tot ce pot avea pe lume

Mai de preţ mai bun mai drag.

 

Alte clipe alte doruri

vin să-Ţi spun cu lacrimi cât

Te doreşte-un suflet care

Te iubeşte atât atât.

 

Cât Te cheamă cât suspină

Cât doreşte clipa când

Poala albei Tale haine

Ţi-o va săruta plângând

 

Care-i valul ce m-ar duce

Până dincolo-ntr-un salt

Dorul dorurilor mele

De pe Ţărmul Celălalt.

 

 

ISUSE IUBIT !

 

Isus iubit, a noastră tinereţe

Sub crucea Ta, ca jertfă, Ţi-am adus

Cu strălucirea sfintei Tale Feţe

Tu-mbrac-o-n slava zărilor de Sus

 

E singurul dar ce-Ţi putem aduce

În schimbu-atâtor veci de frumuseţi

Ce ne-ai gătit prin Jertfa de pe Cruce

În Cerul fericitei tinereţi.

 

Condu-ne Tu pe drumuri de lumină

Spre culmi cereşti de har să năzuim

Aprinde-n noi dorinţa Ta divină

Din slăvi în slăvi spre Tine să plutim

 

În ochi ne dă lumina Fericirii

În piept puteri de jertfă să ne-adui

În glas ne-adu chemările Iubirii

Şi-apoi în lumea urii să ne pui

 

Te vom mărturisi în întreaga lume

Cu-avânt şi cu curaj nebiruit

Muri-vom pentru dulcele Tău Nume

Tot fericiţi, precum am şi trăit …

 

 

FERICITA MEA NĂDEJDE

 

Fericita mea Nădejde

Mire drag şi preaiubit;

ce-nălţimi, ce slăvi, ce haruri

vieţii mele-ai desvelit!

 

Ce oceane de lumină

cu-adâncimi de vis măreţ

stăpanite de atâtea

mii de mii de frumuseţi!

 

Ce de ceruri presărate

Cu intinse mări de flori

Strălucind în mii de chipuri

Cu-alte noi si noi culori!

 

Ce nespuse, ce slăvite

Nalte şi adânci minuni

Inundate -n mii de raze

Curcubeie şi cununi !…

 

…cine-s eu, Stăpâne-al Slavei

Cerului mai sus de Rai

Să mă-nvredniceşti de-atâtea

Fericire câtă-mi dai ?

 

Că mi-ai dat şi-mi dai cât Doamne,

nici cu gândul nu socot !

Şi-n extaz, privind spre Tine,

Doar să plâng,

Atâta pot …

 

 

ISUSE, PLINĂTATE

 

Isuse, Plinătate de Viaţă şi-nviere

Belşugul veşniciei spre care năzuim,

Umplut-ai viaţa noastră cu har şi cu putere

Ca moartea şi viaţa din noi s-o biruim

 

Că-n Tine-avem, Isuse, în orice zi tărie

Să smulgem rădăcina păcatului din noi

Să-ntâmpinăm durerea cu cânt de bucurie

Şi urcând să nu ne-ntoarcem privirile-napoi

 

În Tine-avem curajul ca-n linişte senină

Să aşteptăm şi moartea, pe ultimul vrăjmaş

Căci Tu ne-ai dat asupra-i învingere deplină

Scăpându-ne în Slava de-al spaimelor locaş.

 

Din “împărat al spaimei” cum o priveam odată,

Tu ai făcut, prin moarte, din moarte pentru noi

Un sol dorit ce-aduce solia aşteptata:

Chemarea fericită spre Ţara de Apoi…

 

Viaţa vieţii noastre, de-aici şi-n veşnicie

Nădejde fericită spre care ne-avântăm

Azi, crinii mulţumirii, cu plâns de bucurie

Din inimile noaste – în poală-Ţi semănăm.

 

 

ISUSE, CULME MINUNATĂ  !

 

Isuse, culme minunată

De unde văd pe Dumnezeu

Ce viaţa binecuvântată

Adus-ai sufletului meu !

 

E-atâta bunătate-n Tine

Stăpâne-atât de scump şi bun

Cât cu-al meu glas, printre suspine

În veci eu n-am să pot să spun

 

Atâta Milă şi Iubire

Isuse-n Tine am aflat

Cât n-o să poată niciodată

Să spună-un ticălos iertat.

 

Atâta Dragoste şi Pace

Eu aflu -n Tine zi de zi;

Mai mult de cât putut-am crede

Sau mi-am putut închipui.

 

Cu ce înfiorate glasuri

Isuse, Ţi-aş putea cânta

Când Tu mă faci să văd acuma

Ce nici n-aş fi putut visa ?

 

Cu ce cuvinte da-ţi-voi slavă

Când Tu mă faci, acum, să am

Atâta har cât altădată

Nici să-mi închipui nu-ndrăzneam ?

 

Cu ce, când glasul gurii mele

E-atât de slab, e-atât de mic

Şi-n neputinţa mea, Isuse,

nimic n-am ce-Ţi jertfi… nimic

 

Primeşte jertfa unor lacrimi

Şi darul cântecului mult

Din fundul unei inimi care

Ţi-ar da

Dar n-are ce, mai mult…

 

 

FII BINECUVÂNTAT ISUSE !

 

Fii binecuvântat Isuse,

În veci fii binecuvântat,

Căci ai lucrat în viaţa noastră

În chip atât de minunat.

 

Am fost căzuţi în fărdelege

Mergeam din ce în ce mai jos

Tu ne-ai scăpat şi-abia acuma

Vedem din ce adânc ne-ai scos.

 

Din văi de chin şi de tristeţe

Mereu în jurul Tău ne-aduni

Noi Te urmăm şi-abia acuma

Vedem pe ce ‘nălţimi ne sui.

 

Abia acum gustăm dulceaţa

Şi harul noii Tale vieţi

Când Tu ne porţi din slavă -n slava

Atâtor mii de frumuseţi.

 

Abia acum când fericirea-Ti

Ne-nalţă-n ceru-Ţi minunat

Cântăm plângând de bucurie

Isus, fii binecuvântat !

 

>>> DESCARACA TOATA CARTEA IN FORMAT DOC <<<

>>> DESCARCA TOATA CARTEA IN FORMAT PDF <<<

 

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!