Botezul nu este nașterea din nou și nașterea din nou nu este botezul

Traian Dorz

Nașterea din nou este lucrarea lui Dumnezeu în om în urma pocăinței, iar botezul este mărturia înaintea oamenilor a unui cuget curat. – 1Petru 3.21

Fragment din vorbirea fratelui TRAIAN DORZ,
la nunta de la Şoimeni, 5 octombrie 1981

 

”Ce am vrut acum să reţinem, pe lângă toate celelalte lucruri, este înţelesul sfânt şi condiţia cea mai necesară pentru mântuire pe care Isus a spus-o lui Nicodim când a venit, la El, cum arată Evanghelia după Ioan la capitolul 3, când Nicodim a început, în felul oamenilor, să-L laude pe Domnul: „Învăţătorule – zicea el – ştiu că eşti un om mare, trimis de Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrurile pe care le faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu el”.

Ce se aştepta Nicodim, obişnuit fiind cu felul de adresare din timpurile acelea și cu statutul său? Se aştepta acum ca şi Mântuitorul să-i răspundă cu aceleaşi laude. Dar Mântuitorul îi spune: „Trebuie să vă naşteţi din nou”, altfel nu veţi vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Aici, în capitolul 3, Isus vorbeşte de cea dintâi şi cea mai importantă condiţie a mântuirii: Naşterea din nou.

Mântuitorul continuă spunând lui Nicodim: „Dacă nu se naşte cineva din nou, cu nici un chip nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu”.

Şi din acest cuvânt şi din celelalte, multe, tainice, adânci, duhovniceşti și condiţionante cuvinte ale lui Dumnezeu s-au scos învăţături şi încredinţări false…

Nu Botezul – nici de mic, nici de mare – este Naşterea din nou! Nu! Botezul este Botez, iar Naşterea din nou este Naşterea din nou. Botezul nu este Naşterea din nou. Să nu le amestecăm. Naşterea din nou nu este Botezul. Nici Botezul [de] mic, nici Botezul [de] mare …

Naşterea din nou este pocăinţa, convertirea, transformarea, acea lucrare pe care o face Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu în omul cel care se întoarce cu adevărat, în clipa când se prăbuşeşte omul cel vechi, cu păcatele lui, la picioarele lui Isus – şi se naşte omul cel nou, născut din „Apa cea vie”, care este Cuvântul, şi din „Duhul cel viu”, care este Puterea lui Dumnezeu.

Traian Dorz

 

Fraţilor! Sunteţi rugaţi să citiţi şi să ascultaţi cu mare atenţie cuvântul Domnului Isus, cuvântul fratelui Traian Dorz, vorbit şi scris: Adevărul biblic de necontestat despre naşterea din nou.

Acum îl ascultăm prin vocea lui inconfundabilă, dacă şi frăţia voastră credeţi ca fratele Traian sunteţi invitați a vă alătura acestor adevăruri susţinând, mărturisind prin scris că şi frăţia voastră credeţi la fel cum a crezut fratele Traian Dorz și ceilalți frați ai noștri ostași.

„Apa cea vie”, care este Cuvântul lui Dumnezeu, spală şi curăţă, şi înnoieşte mintea, adică felul de a înţelege, felul de a judeca, felul de a gândi și trăi al omului.

Iar Duhul, care este Puterea, schimbă inima, adică felul de a simţi, felul de a crede, centrul sentimentelor omului. Iar mintea cea nouă şi inima cea nouă sunt omul cel nou.

 

Şi omul cel nou, rezultat din Naşterea din nou, este omul duhovnicesc, lipit de Dumnezeu, născut nu din fire, nici din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu”

fr Ionuț Pag

 

 

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!