Apostolul Pavel despre Oastea Domnului

Pr.Iosif Trifa – Isus Biruitorul nr.27-1936

 

Oastea Domnului nu are regulamente şi reguli speciale pentru că toate regulamentele şi regulile ei se află în Cartea Sfântă,în Biblie şi în învăţătura sfintei Biserici.

Îndeosebi însă,ostăşia Domnului îşi are regulile şi rânduielile ei în epistolele apostolului Pavel.Toate regulile unui bun ostaş al lui Hristos se află în epistolele celui mai viteaz ostaş din câţi a avut armata Domnului pe pământ:sfântul apostol Pavel.

În epistolele apostolului Pavel aflăm tot ce trebuie ostăşiei noastre,în ele Oastea Domnului îşi află rânduielile ei şi ostaşul toate armele şi regulile lui.

Oastea Domnului nu este altceva decât o întoarcere a noastră la traiul fraţior şi surorilor din epistolele apostolului Pavel.

Dumnezeirea S-a îngrijit să ne lase fraţi care să pună în faptă şi în practică Evanghelia lui Isus Hristos.Un astfel de om binecuvântat a fost apostolul Pavel,epistolele lui nu sunt altceva decât trăirea Evangheliei;punerea ei în faptă şi în practică.Cu fraţii şi surorile lui,apostolul Pavel a trăit din plin Evanghelia Domnului Isus şi ne-a lăsat nouă o pildă despre cum trebuie trăită.Ne-a dat şi ne-a lăsat o pildă despre cum trebuie trăită şi păstrată marea familie a copiilor lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt a născut-o în ziua Cincizecimii.

Creştinătatea a dat un fel de faliment,tocmai pentru că s-a depărtat şi a părăsit marea pildă de trăire a Evangheliei ,s-a depărtat de traiul fraţilor şi surorilor din epistolele apostolului Pavel.

Noi,ostaşii Domnului,nu facem altceva decât ne silim să ne întoarcem la viaţa simplă,plină de dragoste,a fraţilor şi surorilor din aceste epistole.

În epistolele apostolului Pavel aflăm tot ce ne trebuie pentru Oastea Domnului şi ostăşia noastră ; programul Oastei:Isus Cel Răstignit – ’’Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit’’- 1.Corinteni 2.2,cum trebuie să fie adunările,vorbirile şi rugăciunile de la Oastea Domnului.

În epistolele apostolului aflăm că trebuie să şi suferim pentru Hristos,’’V-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri,ceea ce s-a şi întâmplat,cumbine ştiţi.’’- 1.Tesaloniceni 3.4 şi se întâmplă şi astăzi şi se va întâmpla până la sfârşitul veacurilor pentru că’’toţi cei ce vor să trăiască în Isus Hristos cu evlavie,vor fi prigoniţi’’ – 2 Timotei 3.4.

Apostolul Pavel l-a vestit pe Isus cel Răstignit în nesfârşite prigoane,hule şi suferinţe;legat în lanţuri,îlpredica pe Isus,pentru că ’’Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat ’’- 2 Timotei 2.9.

În prigoană să-L vestim şi noi pe Domnul Isus, fără frică !

Fraţii mei ! Citiţi mereu epistolele apostolului Pavel,căci ele sunt catehismul Oastei Domnului şi daţi-le şi altora să le citească,pentru că în ele este o mare putere de convertire la pocăinţă.

Întocmai ca în Evanghelii,în epistolele apostoului Pavel se află viaţă şi putere pentru că ele au fost scrise de pe câmpul cel mare de luptă şi de trăire a Evagheliei,el nu şi-a scris epistolele din birou,din cancelarie,de sus de la masa de scris,ci le-a scris de acolo de jos,de pe câmpul de luptă,de osteneală,de trudă şi jertfă sfântă pentru cauza Domnului Isus.De aceea până la sfârşitul veacurilor epistolele lui vor naşte noi şi noi luptători pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Epistolele sunt scrise de unul care şi-a schimbat viaţa pe calea Domnului,de aceea ele vor schimba mereu,până la sfârşitul veacurilor,vieţi şi suflete pierdute.

Epistolele pauline sunt scrise de un ’’nebun pentru Hristos’’,de aceea ele vor crea mereu până la sfârşitul veacurilor,noi şi noi ’’nebuni pentru Hristos’’.

Astfel de ’’nebuni’’ să fim şi noi,iubiţi fraţi şi surori;să-Lvestim şi noi pe Isus cel răstignit de pe câmpul cel mare de luptă,de trudă,de jertfă pentru cauza Domnului şi atunci vom putea să aducem şi noi multe suflete pierdute la picioarele Crucii  Jertfei lui Isus de pe Golgota. Amin.

Pr.Iosif Trifa – Isus Biruitorul nr.27-1936

Din aceeasi categorie
error: Content is protected !!