Corul fraților ostași

Ajungă veacurile multe

 

Ajungă veacurile multe
în care fost-am despărţiţi!
: Azi glasul lui Isus ne cheamă:
Creştini, de ce nu vă uniţi?

Prea mult, în uri şi vrăjmăşie,
în cete fost-am despărţiţi!…
: Să ne trezim, e ceasul ultim!
Să ne iubim! Să fim uniţi!

Lăsaţi de-acuma vrăjmăşia!
Mândria, ura lepădaţi!
: Urmaţi, de-acum, porunca sfântă:
Iubiţi-vă, că sunteţi fraţi!

Că Adevărul este Unul,
cum Unul este şi Hristos.
: De ce noi, despărţiţi în cete,
să ne luptăm fără folos?

Veniţi creştini de pretutindeni
să ne unim întru Hristos!
: În jurul crucii Sale sfine,
ne cheamă glasul lui duios.

Veniţi, copiii Mei la Mine
şi vă-nfrăţiţi în Jertfa Mea!
: Eu pentru voi Mi-am dat viaţa
şi M-am jertfit pe Golgota.

Veniţi să împlinim dorinţa
ce-a arătat-o Domnul Sfânt
: în rugăciunea către Tatăl
ce ne-a lăsat-o legământ!

Veniţi, creştini din lumea largă
din Răsărit şi din Apus!
: Iubirea Golgotei ne cheamă
să ne unim întru Isus.

Că vine, în curând, Stăpânul
să-Şi cerceteze-al Său popor.
: Fiţi gata să-I ieşiţi nainte,
cântându-I slavă toţi, în cor!

Veniţi, creştini de pretutindeni
din orice neam şi-orice popor,
: să fim pe veci uniţi în Domnul,
să fim o turmă şi-un Păstor!

 


Pentru a descărca pe laptop clickdreapta / pe mobil click lung >>AICI<< apoi alege opțiunea “Descarca linkul” / “Download Linked File As…”.


error: Content is protected !!